Silhaţ
Silchar
Shillong
Habīganj
Maulvi Bāzār
Karīmganj
Mawlai
Haflong
Chhātak
Nongthymmai
Dharmanagar
Hailākāndi
Jawai
Lakhipur
Cherrapunji
Badarpur
Lāla
Maibong